Aktuellt

SEB drar tillbaka ansökan

SEB har beslutat att dra tillbaka sin ansökan om planändring för påbyggnad av sin fastighet För ett tag sedan så fick vi bekräftat från såväl Stadsbyggnadskontoret (SBK) som SEB att SEB beslutat att stoppa sitt påbyggnadsprojekt. Därmed är stadssiluetten och...

Kungshöjds Vänner på GP-s debattsida 2015-05-02

Läs vad Kungshöjds Vänner skriver på GP-s debattsida 2015-05-02

Kungshöjds Vänner – nu på Facebook

Nu kan du följa oss på Facebook – gå gärna in och gilla vår sida Facebook
Sorry:

- Instagram feed not found.

Upptäck Kungshöjd och dess omgivningar

Ett landmärke

Borgen på klippan är ett välkänt landmärke sedan mer än 100 år. I centrum av bilden syns Kaponjärgatan i Haga som leder upp till Skansen Kronan.

Borgen på klippan

Kärt barn har många namn. Borgen på klippan. Arsenalen. Här syns den historiska miljön från stadsdelen Haga.
Läs mer här

Kungshöjd genom seklerna

1600-talet var en orolig tid även i denna del av Sverige på grund av krig mot Danmark-Norge. Svenskarna behövde försvara den smala korridor som var Sveriges enda tillträde till västerhavet samtidigt som man ville expandera.
Ett par föregångare till staden Göteborg hade förstörts av danskarna som också intagit Älvsborgs fästning båda gångerna. Svenskarna tvingades varje gång betala Älvsborgs lösen. Senast hade Karl IX:s Göteborg på Hisingen bränts ned 1611 av danskarna bara 8 år efter det att det grundats. Efter slutbetalningen av Älvsborgs andra lösen 1619 utsåg Gustav II Adolf platsen för ett nytt Göteborg och 1621 började man bygga en sjöfarts- och handelsstad helt omgiven av befästningar och vallgrav på älvens södra strand. Befästningarna förstärktes i omgångar under hela 1600-talet och var färdiga under 1700-talets första år. Göteborg var då en av de starkast befästa städerna i Europa. Skydd behövdes, för staden var hotad flera gånger under 1600-talet då Sverige genom strider med Danmark lade under sig västkustlandskapen och Skåne. Mest illa ute var nog Göteborg 1676 då en norsk styrka belägrade staden samtidigt som en dansk här närmade sig från söder. Den gången räddades man av att den svenska armén ledd av kung Karl XI, Erik Dahlbergh och Rutger von Ascheberg besegrade danskarna utanför Halmstad.
Befästningarna fanns kvar under hela 1700-talet då Göteborg hade en blomstringstid som handelsstad bland annat genom handeln på Ostindien. Ny vapenteknik gjorde så småningom försvarsanläggningarna omoderna, de förlorade sin betydelse och revs i början av 1800-talet.

Läs mer

Utredningsområdet ingår i det f d befästningsstråket och är en del av fornlämningen Göteborg 216:1 som utgör en helhet med mycket högt kulturhistoriskt värde och omfattas av riksintresse för kulturmiljövården.

Sören Holmström, Antikvariskt planeringsunderlag.
Detaljplan för bostäder i Rosenlund. Göteborgs Stadsbyggnadskontor, februari 2014.

Ett område med högt kulturhistoriskt värde

Kungshöjd omfattar dels fornlämning och befästningsverk av stort kulturhistoriskt intresse, dels bebyggelse med särpräglad utformning. Området ingår därför i Göteborgs program för bevarande av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och hela området inom vallgraven är förklarat som riksintresse för kulturmiljövården.
Byggnaderna på Arsenalsgatan är särskilt omnämnda i programmet. Genom sin placering längst ut på Kungshöjds platån utgör Arsenalshuset ett speciellt blickfång mot såväl söder som väster, utformat som en befästningsmur av arkitekten Thorburn att efterlikna ”Artillerietablissemanget” som tidigare låg där.

Läs mer här

1970-tals byggnader ska ej byggas på då det skulle blockera siktlinjerna, innefattande Rosenlundskanalen samt de i det tertiära området (= centrala Göteborg). Detta skulle också innebära att Carolux Rex döljs mer.

Betty Andersson, Sanne Andersen, Linn Ljunggren & Desiré Stegesjö
Kulturmiljöunderlag Rosenlund. Göteborgs Universitet, December 2013.