Archive for 2014

Kungshöjds Vänners syn på eventuell planändring

Efter sommaren sände Kungshöjds Vänner våra synpunkter på en eventuell planändring till Stadsbyggnadskontoret. I sammanfattning är vår uppfattning: – Kungshöjds Vänner stödjer inte någon påbyggnad på de tre fastigheter som ansökt om planändring. Däremot är vi positiva till förtätning inom...
Läs mer

Artikel i GT 2014-10-30

Läs vad Margita Björklund skriver om Borgen i GT 2014-10-30
Läs mer

Kvarterets Loppis – 11 Oktober!

Rensa bort på vinden och i källaren. Träffas, sälj och shoppa loss på Kvarterets Loppis! Lördag 11 Oktober – Kungshöjd kl 10-15 (med uppställning ca 9.00) Välkomna alla grannar i kvarteret att ta ut ett bord och sälj! Sprid gärna...
Läs mer

Ett landmärke

Borgen på klippan är ett välkänt landmärke sedan mer än 100 år. I centrum av bilden syns Kaponjärgatan i Haga som leder upp till Skansen Kronan.
Läs mer

Borgen på klippan

Kärt barn har många namn. Borgen på klippan. Arsenalen. Här syns den historiska miljön från stadsdelen Haga.
Läs mer

Lekplats med utsikt

Göteborgs mest idylliska lekplats hittar du uppe på murverket.
Läs mer

En plats att besöka

Uppe på Kungshöjd samlas besökare året runt. Turister, flanörer, historiskt intresserade, skolklasser m fl.
Läs mer

Kruthuset

Carolus XI Rex innehåller även stora salar. De har bl a använts som kruthus och bostad åt straffångar.
Läs mer

En grön oas

På Carolux XI Rex känner man inte bara historiens vingslag. Här kan man även njuta av vacker grönska.
Läs mer

Historiskt avtryck

En fin mur inspirerar den som vill göra avtryck i historien.
Läs mer

En av tretton

Carolux XI Rex var en av totalt13 bastioner, som ingick i en sammanhängande gördel, bestående av murar, bastioner och ett antal yttre befästningar, sk raveliner.
Läs mer

Mäktig mur

Bastionen Carolux XI Rex reser sig med sin mäktiga mur ut mot syd och väst. Området nås även från Kungsgatan/Esperantoplatsen.
Läs mer

Hänförande utsikt

Utsikten från Kungshöjd är hänförande. Här syns Skansen Kronan också den ett minne från 1600-talet.
Läs mer

Bastionen Carolus XI Rex

Hela området inom Vallgraven är enligt Länsstyrelsen en kulturmiljö av riksintresse. Därtill är det klassat som fornminne. Längs Arsenalsgatan är delar av den gamla stadsmuren från 1600-talet bevarad. Härifrån når man även den enda kvarvarande bastionen, Carolus XI Rex.


Läs mer

Grönt uterum i Rosenlund

Wallenstam bygger ett grönt uterum i anslutning till nya restaurangen KoMex Eatery på Rosenlundsgatan. Taket utgörs av en uttrycksfull pergola, där grönskan ska svalka och rama in. Uterummet kommer att vara öppet för vila och ”skönt häng” året runt. Kungshöjds Vänner ger en varm applåd!
Läs mer

Streetfood på Esperantoplatsen

Stadsbyggnadskontoret har fått in en ansökan om tillfälligt bygglov t o m 31/12 2017 på Esperantoplatsen. Ansökan gäller nybyggnad av gatukök ”Streetfood” med verksamhet året runt. Vi kan notera att fler och fler restauratörer visar intresse att etablera sig i Rosenlundsområdet. Välkomna!
Läs mer

Höghuset Otterhall

Ingenjörsgatan 2 Norra Liden 2. Detta är det gröna huset som syns väl från hamnen och var mycket omskriven som Göteborgs första skyskrapa 1936-1938. Det var ett av de första i raden av flera som skulle bli ett svenskt Manhattan.Inte...
Läs mer

Stadsvandring med Walknet

Läs mer på Walknet.se
Läs mer

Kuriosa

Tornet Kungshöjdsgatan 1 / Kungsgatan 9 rekonstruerades i samband med ombyggnaden då det brunnit ned 1971
Läs mer

Saluhallen 1888

Har i princip sitt ursprungliga utseende och funktion kvar.
Läs mer