Archive for maj, 2014

Hänförande utsikt

Utsikten från Kungshöjd är hänförande. Här syns Skansen Kronan också den ett minne från 1600-talet.
Läs mer

Bastionen Carolus XI Rex

Hela området inom Vallgraven är enligt Länsstyrelsen en kulturmiljö av riksintresse. Därtill är det klassat som fornminne. Längs Arsenalsgatan är delar av den gamla stadsmuren från 1600-talet bevarad. Härifrån når man även den enda kvarvarande bastionen, Carolus XI Rex.


Läs mer

Grönt uterum i Rosenlund

Wallenstam bygger ett grönt uterum i anslutning till nya restaurangen KoMex Eatery på Rosenlundsgatan. Taket utgörs av en uttrycksfull pergola, där grönskan ska svalka och rama in. Uterummet kommer att vara öppet för vila och ”skönt häng” året runt. Kungshöjds Vänner ger en varm applåd!
Läs mer

Streetfood på Esperantoplatsen

Stadsbyggnadskontoret har fått in en ansökan om tillfälligt bygglov t o m 31/12 2017 på Esperantoplatsen. Ansökan gäller nybyggnad av gatukök ”Streetfood” med verksamhet året runt. Vi kan notera att fler och fler restauratörer visar intresse att etablera sig i Rosenlundsområdet. Välkomna!
Läs mer