Archive for december, 2014

Kungshöjds Vänners syn på eventuell planändring

Efter sommaren sände Kungshöjds Vänner våra synpunkter på en eventuell planändring till Stadsbyggnadskontoret. I sammanfattning är vår uppfattning: – Kungshöjds Vänner stödjer inte någon påbyggnad på de tre fastigheter som ansökt om planändring. Däremot är vi positiva till förtätning inom...
Läs mer

Artikel i GT 2014-10-30

Läs vad Margita Björklund skriver om Borgen i GT 2014-10-30
Läs mer