SEB drar tillbaka ansökan

november 07, 2015
Catarina
SEB har beslutat att dra tillbaka sin ansökan om planändring för påbyggnad av sin fastighet

För ett tag sedan så fick vi bekräftat från såväl Stadsbyggnadskontoret (SBK) som SEB att SEB beslutat att stoppa sitt påbyggnadsprojekt. Därmed är stadssiluetten och utsikten mot väster räddad för dagens och morgondagens betraktare. Detta är ett viktigt framsteg i vårt arbete och visar att vi har goda argument.

När det gäller Wallenstams planer så har det uppstått en låsning mellan Wallenstam och SBK. SBK kan inte acceptera det förslag Wallenstam vill genomföra och Wallenstam kan inte acceptera SBKs förslag.

Vi följer denna utveckling noga men befarar att Wallenstam kan komma att kräva prövning av sitt förslag, om inte annat så för att tvinga politikerna att klargöra vilken påverkan på andra intressen som kravet på förtätning tillåts medföra. Vårt arbete fokuseras kring att samla kultur och turistintressen för att gemensamt bygga opinion emot all påbyggnad på Wallenstam. Vi hyser gott hopp att detta ska lyckas.

För Alectahuset så verkar det inte bli någon påbyggnad på hörnhuset vid Hvitfeldtsplatsen/ Rosenlundsgatan pga av järnvägstunneln för Västlänken, åtminstone inte innan tunneln är klar.  För de övriga påbyggnadssektionerna driver Alecta ärendet vidare. SBK har varit på besök på gårdarna och tagit intryck av närheten till befintliga byggnader. Terrassering in mot gårdarna utmed Kungshöjdsgatan kan bli aktuellt. Vi är inte tillfreds med detta utan fortsätter vårt arbete att helt stoppa även dessa påbyggnader.

Det parallella arkitektuppdrag som vi berättade om i förra informationsbrevet har ännu inte startats och senaste indikation från SBK är att samråd kan först bli aktuellt 2016.

Framöver fokuserar vi på att samla kultur- och turistintressenter för vår linje, påvisa det orimliga att bygga så extremt tätt vid Kungshöjdsgatan och trappa upp dialogen med nyckelpolitiker. Vi vill tillsammans med andra grupper lyfta fram Kungshöjds historiska betydelse och värde för turism och rekreation och såväl synliggöra som tydliggöra och levandegöra detta inför 400-års firandet och därefter.

Än en gång tack för ert engagemang för denna för Göteborg så viktiga fråga.

Styrelsen för Kungshöjds Vänner i oktober 2015

Tags:

SEB,