Streetfood på Esperantoplatsen

maj 23, 2014
admin

Stadsbyggnadskontoret har fått in en ansökan om tillfälligt bygglov t o m 31/12 2017 på Esperantoplatsen. Ansökan gäller nybyggnad av gatukök ”Streetfood” med verksamhet året runt. Vi kan notera att fler och fler restauratörer visar intresse att etablera sig i Rosenlundsområdet. Välkomna!