Category Archive for "Aktuellt"

SEB drar tillbaka ansökan

SEB har beslutat att dra tillbaka sin ansökan om planändring för påbyggnad av sin fastighet För ett tag sedan så fick vi bekräftat från såväl Stadsbyggnadskontoret (SBK) som SEB att SEB beslutat att stoppa sitt påbyggnadsprojekt. Därmed är stadssiluetten och...
Läs mer

Kungshöjds Vänner på GP-s debattsida 2015-05-02

Läs vad Kungshöjds Vänner skriver på GP-s debattsida 2015-05-02
Läs mer

Kungshöjds Vänner – nu på Facebook

Nu kan du följa oss på Facebook – gå gärna in och gilla vår sida Facebook
Läs mer

Kungshöjds Vänners syn på eventuell planändring

Efter sommaren sände Kungshöjds Vänner våra synpunkter på en eventuell planändring till Stadsbyggnadskontoret. I sammanfattning är vår uppfattning: – Kungshöjds Vänner stödjer inte någon påbyggnad på de tre fastigheter som ansökt om planändring. Däremot är vi positiva till förtätning inom...
Läs mer

Artikel i GT 2014-10-30

Läs vad Margita Björklund skriver om Borgen i GT 2014-10-30
Läs mer

Kvarterets Loppis – 11 Oktober!

Rensa bort på vinden och i källaren. Träffas, sälj och shoppa loss på Kvarterets Loppis! Lördag 11 Oktober – Kungshöjd kl 10-15 (med uppställning ca 9.00) Välkomna alla grannar i kvarteret att ta ut ett bord och sälj! Sprid gärna...
Läs mer

Grönt uterum i Rosenlund

Wallenstam bygger ett grönt uterum i anslutning till nya restaurangen KoMex Eatery på Rosenlundsgatan. Taket utgörs av en uttrycksfull pergola, där grönskan ska svalka och rama in. Uterummet kommer att vara öppet för vila och ”skönt häng” året runt. Kungshöjds Vänner ger en varm applåd!
Läs mer

Streetfood på Esperantoplatsen

Stadsbyggnadskontoret har fått in en ansökan om tillfälligt bygglov t o m 31/12 2017 på Esperantoplatsen. Ansökan gäller nybyggnad av gatukök ”Streetfood” med verksamhet året runt. Vi kan notera att fler och fler restauratörer visar intresse att etablera sig i Rosenlundsområdet. Välkomna!
Läs mer