Planer

Rosenlund och Kungshöjd hamnar i centrum för flera av de stora projekt Göteborg planerar eller redan genomför. Dessa projekt kommer att påverka såväl de boende som de som arbetar i området och som reser igenom under många år framöver.

Uppfräschningen av Rosenlund börjar lida mot sitt slut även om vi fortfarande väntar på grönskan. Hittills har mest lagts sten!

En kvarvarande aktivitet är en ny bro i över Vallgraven väster om Feskekörka för att binda samman Haga och Kaponjärsgatan med de historiska platserna runt Kungshöjd