Norra Masthugget

 

Planeringen av Norra Masthugget fortlöper och kommer att såväl potentiellt störa siktlinjer både från Carolus Rex och upp mot densamma som att blockera ”Borgen på Klippan”. Att väga samman behoven av mer bostäder med allmänintresset för de kulturhistoriska och estetiska värdena blir komplicerat