Ett landmärke

Borgen på klippan är ett välkänt landmärke sedan mer än 100 år. I centrum av bilden syns Kaponjärgatan i Haga som leder upp till Skansen Kronan.Read More

Borgen på klippan

Kärt barn har många namn. Borgen på klippan. Arsenalen. Här syns den historiska miljön från stadsdelen Haga.Read More

Lekplats med utsikt

Göteborgs mest idylliska lekplats hittar du uppe på murverket.Read More

En plats att besöka

Uppe på Kungshöjd samlas besökare året runt. Turister, flanörer, historiskt intresserade, skolklasser m fl.Read More

Kruthuset

Carolus XI Rex innehåller även stora salar. De har bl a använts som kruthus och bostad åt straffångar.Read More

En grön oas

På Carolux XI Rex känner man inte bara historiens vingslag. Här kan man även njuta av vacker grönska.Read More

Historiskt avtryck

En fin mur inspirerar den som vill göra avtryck i historien.Read More

En av tretton

Carolux XI Rex var en av totalt13 bastioner, som ingick i en sammanhängande gördel, bestående av murar, bastioner och ett antal yttre befästningar, sk raveliner.Read More

Mäktig mur

Bastionen Carolux XI Rex reser sig med sin mäktiga mur ut mot syd och väst. Området nås även från Kungsgatan/Esperantoplatsen.Read More

Hänförande utsikt

Utsikten från Kungshöjd är hänförande. Här syns Skansen Kronan också den ett minne från 1600-talet.Read More

Bastionen Carolus XI Rex

Hela området inom Vallgraven är enligt Länsstyrelsen en kulturmiljö av riksintresse. Därtill är det klassat som fornminne. Längs Arsenalsgatan är delar av den gamla stadsmuren från 1600-talet bevarad. Härifrån når man även den enda kvarvarande bastionen, Carolus XI Rex.

Read More

Höghuset Otterhall

Ingenjörsgatan 2 Norra Liden 2. Detta är det gröna huset som syns väl från hamnen och var mycket omskriven som Göteborgs första skyskrapa 1936-1938. Det var ett av de första i raden av flera som skulle bli ett svenskt Manhattan.Inte...Read More

Stadsvandring med Walknet

Läs mer på Walknet.seRead More

Kuriosa

Tornet Kungshöjdsgatan 1 / Kungsgatan 9 rekonstruerades i samband med ombyggnaden då det brunnit ned 1971Read More

Saluhallen 1888

Har i princip sitt ursprungliga utseende och funktion kvar.Read More

Sahlgrenska sjukhuset 1848-1855

Dvs det stora ovala U-hus vid nuvarande Grönsakstorget, idag med ny inre glaskropp från 2006 och huserar ”Pedagogen”, d v s lärarutbildningen.Read More

Fjärrvärmeverket

Var Gasverk från 1846 till 1894.1899 beslutade stadsfullmäktige att den privata spårvagnstrafiken skulle övertas av staten och övergå till eldrivna vagnar. Därför byggdes här en kraftstation för att klara driften.Under 50-talet började det byggas om till fjärrvärmeverk. Den blåa plåten…

Read More

Kvarteret Surbrunnen 1894-1904

Nästa kvarter ned mot hamnen längst ned på Kungsgatan har fått namn man av upptäckten av en brunn med mineralaktigt vatten och brunnsdrickning anlades. I samma trädgård byggdes Göteborgs första varm- och kallbadhus 1802 med fyra kar. Stängdes 1835.Read More

Kungshöjds äldsta hus 1888

Strax ovanför på Kungsgatan 7A finns Kungshöjds äldsta hus, nu med italienska restaurangen Fontana Di Trevi.Read More

Roselunds Spinneri

Esperantoplatsen 7 Runt hörnet framför fjärrvärmeverket finns områdets äldsta industribyggnad, ett gult tegelhus, numera med ex Språkcaféet . Huset är från 1850-talet.Read More