Bastionen Carolus XI Rex

maj 25, 2014
admin

Hela området inom Vallgraven är enligt Länsstyrelsen en kulturmiljö
av riksintresse. Därtill är det klassat som fornminne.
Längs Arsenalsgatan är delar av den gamla stadsmuren
från 1600-talet bevarad. Härifrån når man även den enda
kvarvarande bastionen, Carolus XI Rex.