En av tretton

juni 06, 2014
admin

Carolux XI Rex var en av totalt13 bastioner, som ingick i en
sammanhängande gördel, bestående av murar, bastioner och ett
antal yttre befästningar, sk raveliner.