Ett landmärke

juni 06, 2014
admin

Borgen på klippan är ett välkänt landmärke sedan mer än 100 år.
I centrum av bilden syns Kaponjärgatan i Haga som leder upp till
Skansen Kronan.