Fjärrvärmeverket

april 08, 2014
admin

Var Gasverk från 1846 till 1894.1899 beslutade stadsfullmäktige att den privata spårvagnstrafiken skulle övertas av staten och övergå till eldrivna vagnar. Därför byggdes här en kraftstation för att klara driften.Under 50-talet började det byggas om till fjärrvärmeverk.
Den blåa plåten kom på 1973.