Kruthuset

juni 06, 2014
admin

Carolus XI Rex innehåller även stora salar. De har bl a använts som
kruthus och bostad åt straffångar.