Kungshöjds Vänners vision för Kungshöjd

Området på och runt Kungshöjd har unika kulturella, historiska, arkitektoniska och estetiska värden. Plan och Byggnadsarkitekten vid Göteborgs Stadsbyggnadskontor, Sören Holmström har i sin rapport (se pdf Borgen på klippan) på utmärkt sätt beskrivit detta.
Idag är dessa värden tyvärr outvecklade, dåligt marknadsförda och närmast försummade.

Kungshöjds Vänner vill att Göteborgs Stad, fastighetsägare, boende och övriga intressenter tar ett gemensamt omtag för att till fullo ta tillvara dessa värden till glädje för såväl dagens Göteborgare och besökare som kommande generationer. Detta är en angelägenhet för alla som ser till Göteborgs bästa.

Tillsammans kan vi med kreativitet, respekt för historien och hållbara visioner för framtiden, både värna det historiska arvet och samtidigt utveckla staden.

Vi vill se ett Kungshöjd och ett Rosenlund som lever upp till sina namn!

 

Exempel på åtgärder vi vill se

1. Renovera trappor och markbeläggning samt bygg skyddsstaket vid trappor och utmed gångar på såväl Carolus Rex som östra och västra bastionsplatserna. Idag är det ibland en säkerhetsrisk att besöka dessa unika fornminnen.

2. Montera informationstavlor över vad detta är för platser och identifikationstavlor för att hjälpa besökare att veta vad de ser i olika riktningar. Kikare kan likaså tillföra värde. Hänvisningspilar från Kungsgatan, Esperantoplatsen, Hvitfeldtsplatsen och Rosenlundsgatan behövs för leda upp besökare till Carolus Rex och bastionerna.

Låt din kreativitet flöda och dela resultatet med oss på: info@kungshojdsvanner.se

Tillsammans kan vi lyfta Kungshöjd med omnejd till nya höjder – för allas bästa.